Norsk Kjemisk Selskap, Faggruppe for Analytisk Kjemi har innstiftet et reisestipend for hovedfagstudenter og stipendiater i analytisk kjemi ved norske universiteter og vitenskapelige høgskoler. Stipendet har som formål å bidra til at norske kandidater får anledning til å delta på nasjonale/nordiske møter (konferanser, seminarer og kurs). Stipendet gis fortrinnsvis til kandidater som kan vise til selvstendig akademisk virksomhet eller som har vist et faglig høyt nivå.

Klikk deg inn på NKS sin hjemmeside for mer informasjon.

STATUTTER og informasjon: http://www.nks-analytisk.no/index.php?p=reisestipend

Søknad sendes til leder i NKS-FAK: https://stevenw4.wixsite.com/nksanalytisk/styret

Vi oppfordrer studenter til å bidra med poster. Send inn ditt bidrag her