Påmelding av foredrag og postere

Bruk DETTE FORMATET Link: Template abstract

Send et sammendrag (maks 1 A4 side) til:
t.g.halvorsen@farmasi.uio.no
Skriv «abstract Kromatografisymposiet 2024» som tittel/subject på eposten.

I e-posten skal det stå om du ønsker presentasjonen som et foredrag eller poster.

Du vil umiddelbart motta en e-post som bekrefter at ditt sammendrag er mottatt.

Foredrag

Frist for påmelding av foredrag med abstract er 01.11.2023

Oppgi i hvilken av følgende seksjoner du ønsker å delta i med foredrag:
Kromatografi i Norge, UngForsk, teknikker, metoder og anvendelse (15 min)
Firma presentasjoner (5 min)

Oppgi om foredraget skal holdes på norsk eller engelsk

Foredraget skal være på 12 min + 3 min for spørsmål

Poster

Frist for påmelding av poster med abstract er 01.11.2023

Poster skal ha max format 1m bred X 1,5 m høy som er målene til posterveggene

Policy for aksept av foredrag og postere: Store deler av symposiet vil ha tre parallelle seksjoner slik at flest mulig som ønsker det får mulighet til å presentere sitt arbeid som foredrag. Dersom antallet påmeldte foredrag overstiger antall plasser i programmet, vil yngre forskere få prioritet. Postere er også en svært viktig del av symposiet, og vi oppfordrer flest mulig av våre deltakere å delta med postere.

Ved å holde fristene blir sammendraget ditt med i symposiumboken

Husk at du også må registrere deg som deltaker på symposiet

Link: påmelding