Informasjon om hva de 19 leverandørene fra 2024 tilbyr.
Se siste nytt i utstyr og få tips:

Avantor Life Sciences AS – Laboratorieutstyr, kjemikalier og reagenser.
ChemSupport AS – Reagenser og isotoper.
Chiron – Produsent og leverandør av avanserte kjemiske produkter.
Evosep Biosystems Aps – Prøveopparbeidelse for klinisk proteomikk.
Fameco Analytical – Vi tilbyr å kjøpe og gi fortsatt liv til din gamle kromatografi, massespektrometri og annet analyseutstyr.
Hamilton Nordic AB – Prøvebehandlingsroboter/automasjon.
LECO Nordic AB  – Analyseinstrumenter innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering.
Matriks – Analyseinstrumenter innen kromatografi, massespektrometri, samt øvrig laboratorieutstyr og forbruksmateriell.
Mettler Toledo – Analysevekter og annet laboratorieutstyr.
Nerliens Meszansky AS – Analyseinstrumentering innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering og forbruksmateriell.
Nippon Gases – gass leveranse.
Nordland – Vi kjøper brukt laboratorieutstyr innen kromatografi, massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering.
Perkin Elmer BV – Analyseinstrumentering innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering.
Samsi – Analyseinstrumenter innen kromatografi og massespektrometri, fra Scion Instruments, samt øvrig analyseinstrumentering og forbruksmateriell.
Shimadzu – Analyseinstrumenter innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering og forbruksmateriell.
Software Point – Laboratorieinformasjonssystemer (LIMS).
Thermo Fisher Scientific – Analyseinstrumenter innen kromatografi, massespektrometri, samt øvrig laboratorieutstyr og forbruksmateriell.
Triolab AS –  er et av Norges ledende firmaer innen diagnostika og analyseutstyr.
Waters Ltd. – Analyseinstrumenter innen kromatografi og massespektrometri.