Oppgi om foredraget skal holdes på norsk eller engelsk

Foredraget skal være på 12 min + 3 min for spørsmål

Policy for aksept av foredrag og postere: Store deler av symposiet vil ha to parallelle seksjoner. Dersom antallet påmeldte foredrag overstiger antall plasser i programmet, vil yngre forskere få prioritet. Postere er også en svært viktig del av symposiet, og vi oppfordrer flest mulig av våre deltakere å delta med postere.

Frist for påmelding av foredrag med abstrakter 15.11.2025
0
Years
:
0
Months
:
0
Dager
:
0
Timer
:
0
Minutter
:
0
Sekunder
For å sende inn abstract til Foredrag følg skrittene under.
  1. Lag sammendrag av foredrag ved bruk av Template abstract
  2. Tittel «Abstrakt Kromatografisymposiet 2026 – XXX», der XXX er forfatteren.
  3. Emne kontaktskjema: «Abstrakt Kromatografisymposiet 2026 – XXX», der XXX er forfatteren. Send inn sammendrag (maks 1 A4 side) ved å benytte kontaktskjema nederst på siden.
  4. Noter i skjema om du ønsker bidraget som foredrag og/eller poster
  5. Du vil umiddelbart motta en e-post som bekrefter at ditt sammendrag er mottatt.