Reisestipend for studenter i analytisk kjemi

Norsk Kjemisk Selskap, Faggruppe for Analytisk Kjemi har innstiftet et reisestipend for hovedfagstudenter og stipendiater i analytisk kjemi ved norske universiteter og vitenskaplige høgskoler. Stipendet har som formål å bidra til at norske kandidater får anledning til å delta på nasjonale/nordiske møter (konferanser, seminarer og kurs). Stipendet gis fortrinnsvis til kandidater som kan vise til selvstendig akademisk virksomhet eller som har vist et faglig høyt nivå.

STATUTTER og informasjon: http://www.nks-analytisk.no/index.php?p=reisestipend

2016 – innvilget reisestipend til:
Tone Smetop, UiO kjemisk institutt
Tien Huynh, UiO farmasøitisk institutt
Katharina Norgren Olsen, UiO farmasøitisk institutt
Vi gratulerer!