Reisestipend for studenter i analytisk kjemi

Norsk Kjemisk Selskap, Faggruppe for Analytisk Kjemi har innstiftet et reisestipend for hovedfagstudenter og stipendiater i analytisk kjemi ved norske universiteter og vitenskapelige høgskoler. Stipendet har som formål å bidra til at norske kandidater får anledning til å delta på nasjonale/nordiske møter (konferanser, seminarer og kurs). Stipendet gis fortrinnsvis til kandidater som kan vise til selvstendig akademisk virksomhet eller som har vist et faglig høyt nivå.

Klikk deg inn på NKS sin hjemmeside, og videre der du finner mer informasjon og hvordan og til hvem du skal sende din søknad.

STATUTTER og informasjon: http://www.nks-analytisk.no/index.php?p=reisestipendi