Program

23. Norske Symposium i Kromatografi

Plenumforedrag:

Vacuum ultraviolet detection in gas chromatography; what are the perspectives with this new detector?
Ben Baars, VUV Analytics, USA

Solid-phase microextraction – frontiers in bedside and in-vivo sampling and extraction Barbara Bojko, Nicolaus Copernicus University, Poland

Hydrophilic interaction chromatography
David McCalley, University of the West of England, UK

Supercritical fluid chromatography
Isabelle Francois, Waters, France

Hvordan holder man et kommersielt kromatografilaboratorium konkurransedyktig?
Thomas Gundersen, Vitas AS, Norge

Mykotoksiner – (mugg) sopptoksiner født for kromatografi
Silvi UhligVeterinærinstituttet, Norge

 

TEMA – Klostebol og doping:

Hvordan analyseres klostebol og hvordan bekreftes analyseresultatet?
Yvette Dehnes, Dopinglaboratoriet

Hvordan settes positive analyseresultat i medisinsk/farmakologisk sammenheng, og hvordan omsettes dette til dom?
Rigmor Solberg, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Hvordan unngår vi positive dopingprøver i fremtiden som følge av slurv hos utøver eller støtteapparat?
Astrid Gjelstad, Antidoping Norge