Program

LINK TIL HELE PROGRAMMET:

 Plenar foredrag utenlandske gjester:

 Plenar foredrag norske gjester:

Seksjoner:

*    Teknikker, metoder og anvendelser
*    Nytt fra forkningsfronten
*    UngForsk
*    Kromatografi i Norge
*    Tips og opplæring
*    Kvalitetssikring
*    Firmapresentasjoner