Postere

Mottatt etter 15.12. blir sammendraget ikke inkludert i det trykte program

Poster skal ha MAX format 1m bred X 1,5 m høy da veggene de henges på er de målene