Påmelding av foredrag og postere

Ved å holde fristene blir sammendraget ditt med i symposiumboken

Send et sammendrag (maks 1 A4 side) til helle@dopinganalyse.no

Bruk DETTE FORMATET: Template abstract

I e-posten skal det stå om du ønsker presentasjonen som et foredrag eller poster

Foredrag

Frist for påmelding av foredrag med abstract er 01. november 2019

Oppgi i hvilken av følgende seksjoner du ønsker å delta i med foredrag:
Kromatografi i Norge, UngForsk, eller Nytt fra leverandørene
Oppgi om foredraget skal holdes på norsk eller engelsk.

Du vil umiddelbart motta en e-post som bekrefter at ditt sammendrag er mottatt.
Aksept av foredrag vil du motta ca.

Foredraget skal være på 12 min + 3 min for spørsmål

Poster

 Postere kan meldes på frem til 31.12.2019, men etter 15.12. blir sammendraget ikke inkludert i det trykte program
Du vil umiddelbart motta en e-post som bekrefter at ditt sammendrag er mottatt.
Aksept av poster vil du motta i løpet av noen få dager etter innsendelse av sammendraget.

Poster skal ha max format 1m bred X 1,5 m høy som er målene til posterveggene

Husk at du også må registrere deg som deltaker på symposiet. Gå til: påmelding

Policy for aksept av foredrag og postere: Store deler av symposiet vil ha tre parallelle seksjoner slik at flest mulig som ønsker det får mulighet til å presentere sitt arbeid som foredrag. Dersom antallet påmeldte foredrag overstiger antall plasser i programmet, vil yngre forskere få prioritet. Postere er også en svært viktig del av symposiet, og vi oppfordrer flest mulig av våre deltakere å delta med postere.