Organisasjonskomité

Helle Malerød-Fjeld (leder)
Rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus
hellemfjeld@gmail.com

Trine Grønhaug Halvorsen (ansvar for faglig program)
Professor Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
t.g.halvorsen@farmasi.uio.no

Terje Vasskog (faglig program)
Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
terje.vasskog@uit.no

Even Teigland (faglig program)
Development Chemist at Dynea AS, Oslo
even.teigland@gmail.com

Espen Storbråten (ansvar for leverandørutstilling)
Prosjektleder, Canterra
espen.storbraaten@canterra.no

Sonny Langseth Manrique (administrasjon)
sonnylangseth@gmail.com