Organisasjonskomité

 

Karina Langseth-Manrique (leder)
Prosjektleder, GE Healthcare
karina.langseth.manrique@gmail.com

Trine Grønhaug Halvorsen (ansvar for faglig program)
Professor Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
t.g.halvorsen@farmasi.uio.no

Helle Malerød-Fjeld (ansvar for faglig program)
Rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus
hellemfjeld@gmail.com

Espen Storbråten (ansvar for leverandørutstilling)
Prosjektleder, Metier OEC AS
espen.storbraten@metieroec.no

Sonny Langseth Manrique (administrasjon)
Førstekonsulent, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk odontologi
sonnylm@online.no