Organisasjonskomité

 

Karina Langseth-Manrique (leder)
PhD, Forskningssjef GE Healthcare, FoU
karina.langseth-manrique@ge.com

Stig Pedersen-Bjergaard (ansvar for faglig program)
Professor, Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
stigpe@farmasi.uio.no

Helle Malerød-Fjeld (ansvar for faglig program)
PhD, Faglig ansvarlig ved Norges Laboratorium for Dopinganalyse
helle@dopinganalyse.no

Espen Storbråten (ansvar for leverandørutstilling)
Prosjektleder, Metier OEC AS
espen.storbraten@metieroec.no

Sonny Langseth Manrique (administrasjon)
1.konsulent, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk odontologi
sonnylm@online.no