Organisasjonskomité

Karina Langseth-Manrique (leder)
PhD, Forskningssjef GE Healthcare, FoU
karina.langseth-manrique@ge.com

Elsa Lundanes (ansvar for faglig program)
Professor, Universitetet i Oslo, Kjemisk institutt
elsa.lundanes@kjemi.uio.no

Stig Pedersen-Bjergaard (ansvar for faglig program)
Professor, Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
stigpe@farmasi.uio.no

Trond Bekker-Larsen (ansvar for leverandørutstilling)
M.Sc, KjemiXpert AS
trond.bl@online.no

Sonny Langseth-Manrique (administrasjon)
1.konsulent, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk odontologi
sonnylm@online.no

Helle Malerød-Fjeld
PhD, Faglig ansvarlig ved Norges Laboratorium for Dopinganalyse
helle@dopinganalyse.no