Litt om Leverandørutstillingen

Informasjon om hva leverandørene tilbyr kommer her når de etter hvert melder seg på.
Se siste nytt i utstyr og få tips:

ChemSupport AS – Reagenser og isotoperChiron – Produsent og leverandør av avanserte kjemiske produkterEvosep – Prøveopparbeidelse for klinisk proteomikk
Hamilton Nordic AB – Prøvebehandlingsroboter/automasjon
LECO Nordic AB / MSCi Aps – Analyseinstrumenter innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering
Matriks – Analyseinstrumenter innen kromatografi, massespektrometri, samt øvrig laboratorieutstyr og forbruksmateriell.
Matriks sponser en overraskelse søndag før middag.
Nerliens Meszansky AS – Analyseinstrumentering innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering og forbruksmateriell.
Nerliens Meszansky sponser premier til de beste 3 poster.Nordland – Vi kjøper brukt laboratorieutstyr innen kromatografi, massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering.

Phenomenex – Kolonner, reagenser og forbruksmateriell.

Samsi – 

Shimadzu – Analyseinstrumenter innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering og forbruksmateriell.

Thermo Fisher Scientific – Analyseinstrumenter innen kromatografi, massespektrometri, samt øvrig laboratorieutstyr og forbruksmateriell
Triolab –