Leverandørutstilling

Disse leverandører skal ha utstilling. Se siste nytt i utstyr og få tips:

Avantor Life Sciences AS – Laboratorieutstyr, kjemikalier og reagenser
Bergman Diagnostika AS – Laboratoriutstyr og forbruksmateriell for diagnostikk
ChemSupport AS – Reagenser og isotoper
Chiron – Produsent og leverandør av avanserte kjemiske produkter
Evosep Biosystems Aps – Prøveopparbeidelse for klinisk proteomikk
FAMECO – «Second hand» analyseinstrumentering innen kromatografi, massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering
Hamilton Nordic AB – Prøvebehandlingsroboter/automasjon
LECO Nordic AB / MSCi Aps – Analyseinstrumenter innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering
Matriks – Analyseinstrumenter innen kromatografi, massespektrometri, samt øvrig laboratorieutstyr og forbruksmateriell
Merck Life Science – Laboratorieutstyr, kjemikalier og reagenser
Mettler Toledo AS – Analysevekter og annet laboratorieutstyr
Nerliens Meszansky AS – Analyseinstrumentering innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering og forbruksmateriell
Nippon Gases Norge AS – Spesialgasser
Perkin Elmer BV – Analyseinstrumentering innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering
Phenomenex – Kolonner, reagenser og forbruksmateriell
Shimadzu – Analyseinstrumenter innen kromatografi og massespektrometri, samt øvrig analyseinstrumentering og forbruksmateriell
Software Point – Laboratorieinformasjonssystemer (LIMS)
Teknolab AS – Analyseutstyr og forbruksmateriell
Thermo Fisher Scientific – Analyseinstrumenter innen kromatografi, massespektrometri, samt øvrig laboratorieutstyr og forbruksmateriell
Waters Ltd. – Analyseinstrumenter innen kromatografi og massespektrometri