Minikurs Søndag 07. januar

 VELKOMMEN TIL VÅRT OPPLÆRINGSTILBUD I KROMATOGRAFI

Scandic Park, Sandefjord – møterom i kjelleren i den nye fløyen

TIDSROM
Kl 11:00-13:00 og kl 14:00-15:00 med lunsj inkludert kl 13:00-14:00
Etter kursene vil det være tid for innsjekking på hotellet før symposiet starter kl 16:00

UNDERVISNINGSFORM
Kursene går parallelt, og hvert av de 6 kursene består av en 3-timers forelesning. Kopi av overheads og annet kursmateriell, vil bli delt ut til hver deltaker ved oppstart

PRIS
NOK 1 000

PÅMELDINGSFRIST
15. desember 2017

KURS #1 – Grunnleggende væskekromatografi (HPLC)

FORELESER
Elsa Lundanes, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

MÅLGRUPPE
Dette er et kurs for deg som har begrenset (eller ingen) erfaring med HPLC og som har behov for en innføring i grunnleggende prinsipper og teori

KURSINNHOLD
Kurset omfatter teoriundervisning i følgende tema:

 • Prinsipp
 • Instrumentering (pumper, injektorer, kolonner, detektorer)
 • Separasjonsprinsipper (de vanligste)
 • Eksempler på anvendelser

SPRÅK
Norsk

KURS #2 – Grunnleggende gasskromatografi (GC)

FORELESER
Stig Pedersen-Bjergaard, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

MÅLGRUPPE
Dette er et kurs for deg som har begrenset (eller ingen) erfaring med GC og som har behov for en innføring i grunnleggende prinsipper og teori

KURSINNHOLD
Kurset omfatter teoriundervisning i følgende tema:

 • Prinsipp
 • Bæregasser
 • Injeksjon
 • Kolonner
 • Separasjon
 • Deteksjon
 • Eksempler på anvendelser og GC betingelser

SPRÅK
Norsk

KURS #3 – Grunnleggende LC-MS

FORELESER
Magnus Olin, Thermo Fisher Scientific

MÅLGRUPPE
Dette er et kurs for deg som har noe (eller ingen) erfaring med LC-MS og som har behov for en innføring i grunnleggende prinsipper og teori.

KURSINNHOLD
Kurset omfatter teoriundervisning i følgende tema:

 • Introduksjon til massespektrometri
 • Ulike typer massespektrometre
 • Kromatografi for LC-MS
 • Kvantifisering med LC-MS
 • Kvalitative analyser med LC-MS
 • Spørsmål og diskusjon Nordisk
 • Kurset har fokus på analyse av små molekyler

SPRÅK
Nordisk

KURS #5 – SFC som komplementær teknikk til LC og GC med både optisk- og massedeteksjon

FORELESER
Espen Storbråten, Waters

MÅLGRUPPE
Kurset beskriver grunnleggende prinsipper i superkritisk fluid kromatografi og hvordan teknikken kan gjøre en kromatografisk analysemetode mer selektiv, effektiv, miljøvennlig og økonomisk sammenlignet med tradisjonelle teknikker som GC og (U)HPLC

KURSINNHOLD
Kurset omfatter teoriundervisning i følgende tema:

 • Prinsipp
 • Instrumentets oppbygning og funksjonalitet
 • Solventer, co-solventer og modifikatorer
 • Kolonner
 • Deteksjon
 • Separasjonsegenskaper (SFC versus GC og U/HPLC)
 • Tidsbesparelser ved SFC
 • Arbeidsgang
 • Eksempler på ulike analyser (kirale, ikke-kirale, lipider, legemidler, vitaminer)

SPRÅK
Norsk (Engelsk ved behov)

KURS #6 – grunnleggende termisk desorpsjon 

FORELESER
Jens Glastrup, MSCi, Danmark

MÅLGRUPPE
Kurset henvender seg til brukere som tidligere har anvendt GC, men som ikke har erfaring med termisk desorpsjon (TD). Det henvender seg også til brukere som har anvendt termisk desorpsjon, men som gjerne vil få mer informasjon om anvendelsesområdet. Det vil bli demonstrert praktiske eksempler på analyser foretatt med TD.

KURSINNHOLD
Kurset omfatter teoriundervisning i følgende tema:

 • Prinsipp
 • Termisk desorpsjon versus oppsamling med aktivt kull
 • Fordeler og ulemper
 • Adsorbenter
 • Anvendelsesområder
  • «Pumpe» oppsamling
  • Passiv oppsamling
  • Dynamisk headspace
  • Smarte triks
 • Utstyr

SPRÅK
Engelsk

Gå til: påmelding