Minikurs Søndag 07. januar

 VELKOMMEN TIL VÅRT OPPLÆRINGSTILBUD I KROMATOGRAFI

Scandic Park, Sandefjord – møterom i kjelleren i den nye fløyen

Tidsrom:
Kl 11:00-13:00 og kl 14:00-15:00 med lunsj inkludert kl 13:00-14:00
Etter kursene vil det være tid for innsjekking på hotellet før symposiet starter kl 16:00

Undervisningsform:
Kursene går parallelt, og hvert kurs består av en 3-timers forelesning. Kopi av overheads og annet kursmateriell, vil bli delt ut til hver deltaker ved oppstart

Målgruppe:
Laboratoriepersonale som ønsker mer erfaring og teoretisk grunnlag i de ulike kromatografiske teknikkene, eller andre som ønsker å gjenoppfriske de teoretiske basisferdighetene

Pris:
NOK 1 000

Tema:

Grunnleggende væskekromatografi (HPLC)
KURS#1 Elsa Lundanes, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Grunnleggende gasskromatografi (GC)
KURS#2 Stig Pedersen-Bjergaard, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Grunnleggende LC-MS
KURS#3 Thermo

Automatized sample preparation Applications and benefits
KURS#4 Hamilton

SFC som komplementær teknikk til LC og GC med bade optisk- og massedeteksjon
KURS#5 Waters

Termisk desorpsjon
KURS#6 MS Consult

 

Gå til: påmelding