Hensikt og målsetning

Symposiet tar sikte på å gi deltakerne følgende:

• Nytt fra forskningsfronten – her hører du om fremtidens kromatografi!
• Kromatografi i Norge – her hører du hva som skjer rundt om i Norge!
• UngForsk – her møter du kommende generasjon av kromatografieksperter!
• Tips & Opplæring – her hører du alle de smarte triksene!
• Nytt fra leverandørene – her hører du siste nytt om kromatografiutstyr!
• Postere – her kan du lese mer om hva som skjer i Norge!
• Kromatografikurs – her kan du lære mer om kromatografi!
• Leverandørutstilling – her kan du se utstyr og diskutere med leverandørene!
• Sosiale møteplasser

I likhet med tidligere år vil internasjonalt anerkjente foredragsholdere være med å bidra til det faglige programmet sammen med norske bidragsytere.

Et godt program er også helt avhengig av god oppslutning med foredrag og/eller postere fra norske miljøer. Vi vil herved invitere deg/dere til å melde på ditt/deres bidrag.