Analytical Science Advances

Vi ønsker å samle kvalitetsmanuskripter som presenteres på kromatografisymposiet for å publisere i et spesial nummer av tidskriften Analytical Science Advances. Redaktørprosessen vil følge samme standarder som for vanlig innsendte manuskripter.

Gjesteredaktører er Helle Malerød-Fjeld og Trine Grønhaug Halvorsen. Vi oppfordrer alle som presenterer forskningen sin på symposiet til å sende inn bidrag.

Vi ønsker tilbakemelding til:

Frist for å sende inn manuskript:

Les mer om de ulike typene bidrag du kan sende inn her: