HUSK PÅMELDINGSFRISTEN 15.06.2022

 J U B I L E U M S  ♦ S Y M P O S I U M !

 25. Norsk Symposium i Kromatografi 2022
Tidspunkt: 04.09. kl 16:00 – 06.09. kl 13:15 etterfulgt av lunsj

Utenlandske plenar foredragsholdere: http://www.kromatografisymposiet.no/program

Minikurs: http://www.kromatografisymposiet.no/kromatografikurs/

Følg med! Oppdateringer blir satt inn på sidene fortløpende

Ved spørsmål kontakt:

sonnylm@online.no (administrativ)
espen.storbraten@metieroec.no (for leverandører)

 

Trykk på leverandørenes logo for å komme til deres hjemmeside: